Aktualności

19-10-2016

Człowiek w cyberprzestrzeni - sesja naukowa i inauguracja nowego kierunku studiów na UKSW

Życie we współczesnym świecie jest praktycznie niemożliwe bez nowych technologii. Wirtualna rzeczywistość niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń, również dotąd nieznanych. Trzeba nauczyć się je identyfikować i przed nimi chronić. To konkluzja sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”.

Czytaj więcej
19-05-2016

VIII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne

Obrady plenarne
20 maja 2016 r.
(piątek), godz. 9.30
Auditorium Maximum UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

Czytaj więcej
22-04-2016

Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład Porównawczej Administracji Publicznej pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej
25-02-2016

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”, zorganizowana z inicjatywy GIODO w ramach projektu MRJ, odbyła się 25 lutego w UKSW.

Celem obrad było określenie potrzeb zmian polskiej regulacji w związku z projektowanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady...

Czytaj więcej