Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie - Cyberpandemia (22-23 październik 2020 r.)

03-06-2020

Terminem "cyberpandemia" określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID - 19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.

 

Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową – zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygotowanie do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zaktywizowało cyberprzestępców i uczyniło zadaniem priorytetowym dla władz publicznych, przedsiębiorców i obywateli  zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

 

Przedmiotem debaty z udziałem wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są kolejno problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym [sesja 1] i militarnym [sesja 2], w sektorze prywatnym [sesja 3] i publicznym [sesja 4] a także odrębnie cyberbezpieczeństwo w medycynie [sesja 5], zwalczanie cyberprzestępczości [sesja 6], edukacja dla cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii [sesja 7] oraz innowacyjność w czasach pandemii [sesja 8].

 

Plan konferencji dostępny jest pod tym linkiem.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formule online.

 

Udział w  konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Link rejestracyjny na konferencję.

 

 

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczneoraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.