O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne powstało w 2010. Do celów jego działalności należy:

 • wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • wspieranie modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce;
 • wspieranie rozwoju wiedzy i wzrostu poziomu świadomości w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa w Internecie;
 • wspieranie rozwoju wiedzy i wzrostu poziomu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji i tajemnic prawnie chronionych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej w zakresie określonym celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności edukacyjno – popularyzatorskiej;
 • współdziałanie z innymi podmiotami w podejmowaniu działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje także projekty badawczo - rozwojowe.

Skład zarządu Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne

 • Prezes zarządu: Prof. dr hab. Grażyna Szpor
 • Wiceprezes zarządu: Prof. dr hab. Jerzy Cytowski
 • Członek zarządu: dr Beata Zbarachewicz
 • Skarbnik: dr Kamil Czaplicki
 • Sekretarz:  dr inż. Kajetan Wojsyk