Prezentacje

03-04-2016, Ustroń

Jawność i interoperacyjność rejestrów publicznych a bezpieczeństwo państwa

03-12-2013, Warszawa

Poprawa dostępu do informacji o prawie

06-11-2013, Warszawa

Ochrona publicznych baz danych