Konferencje

19-08-2013, Hel

Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych

Zabezpieczenia, które stosowane są na publicznych stronach internetowych, mające na celu uniknięcie ataku na zasoby sieciowe administracji publicznej, nie są jeszcze wystarczające. Podczas konferencji zaprezentowane zostały metody i formy cyberprzestępczości oraz przykłady instytucji publicznych dotknięte nieuprawnionym atakiem na stronę www. Atak wiąże się nie tylko z utratą wizerunku, ale niekiedy również z utratą danych. W 2012 r. odnotowano 1168 zgłoszeń o przestępstwach komputerowych, z czego 457 zostało potwierdzonych przez zespół CERT.GOV.PL.

Szczegóły

Strony