Konferencje

06-03-2016, Ustroń

Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo państwa

6-8 marca 2016 r.

Ustroń

Szczegóły

05-11-2015, Warszawa

Normalizacja a legislacja administracyjna

5 listopada 2015 r.
godz. 9.30

Auditorium Maximum UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21, III piętro, sala 327

Szczegóły

15-05-2015, Warszawa

Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City

Obrady plenarne
15 maja 2015 r.
(piątek), godz. 9.00
Auditorium Maximum UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

Program konferencji

Szczegóły

24-04-2015, Warszawa

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stosunkowo niedawno wprowadzone do polskiego porządku prawnego, jest istotnym elementem jawności administrowania i wraz z samym prawem do informacji publicznej, stanowi podwaliny otwartego rządzenia, a co za tym idzie warunkuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły

22-04-2015, Warszawa

Dialog pamięci. Jawność i jej ograniczenia w dialogu międzykulturowym

Celem konferencji było pogłębienie refleksji naukowej na temat jawności i ograniczeń w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym. Konferencja została podzielona dwie zasadnicze części. Sesja I koncentrowała się na dialogu pamięci i relacjach międzykulturowych i międzywyznaniowych, a także problemach i dylematach wynikających z potrzeby uwzględnienia kwestii jawności i ograniczeń w tym obszarze.

Szczegóły

28-11-2014, Warszawa

Nadużywanie prawa do informacji publicznej

Czym jest nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej? Jaka była skala tego zjawiska w ciągu ostanich 12 miesięcy? Kto najczęściej składa wnioski o udostepnienie informacji publicznej? Czy bezpłatność i bezkosztowość oznacza to samo?

Szczegóły

23-10-2014, Kazimierz Dolny

Zadania i kompetencje organów publicznych w zakresie jawności i jej ograniczeń

Czy istnieje potrzeba powołania do życia organu do spraw dostępu do informacji publicznej? Jaką rolę pełnią organizacje pozarządowe w jawności życia publicznego? W jaki sposób nowe technologie wpływają na zadania i kompetencje organów bezpieczeństwa państwa? Te i inne tematy zostały omówione podczas trzydniowej konferencji zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym.

Szczegóły

Strony